Sơn Dương công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1, năm 2020

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020 - 19:28


Ngày 18 và ngày 19-6, tại thị trấn Sơn Dương và xã Thiện Kế, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương tổ chức công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2020. Đây là năm thứ 2, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương tổ chức đấu giá bằng hình thức gián tiếp.

 

Khách hàng kiểm tra niêm phong hòm phiếu

 

Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1, năm 2020, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương tổ chức đấu giá các khu dân cư; tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 1 lô; Khu điều chỉnh, mở rộng Khu tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C, xã Sơn Nam 1 lô; Khu dân cư Thiện Kế 14 lô; Khu dân cư và chợ Tú Thịnh 27 lô; Khu dân cư thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm 10 lô; Khu dân cư xã Văn Phú 23 lô.

 

Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Sơn Dương tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ đấu giá tại địa điểm Bộ phận một cửa của UBND huyện, tại trụ sở UBND xã, nơi có đất đấu giá. Thông báo đấu giá được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.  Phiếu trả giá của khách hàng được khách hàng trực tiếp nộp vào hòm phiếu kín hoặc gửi phong bì niêm phong chứa phiếu trả giá qua đường bưu điện. Hòm phiếu và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong, bảo quản, bảo mật tuyệt đối cho tới buổi công bố trả giá. Thùng phiếu trước khi mở có sự giám sát của Tổ giám sát HĐND, Mặt trận Tổ quốc, Cựu chiến binh huyện cùng các khách hàng chứng kiến trực tiếp tại buổi công bố kết quả đấu giá. Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá của huyện tiến hành bóc và công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất sẽ là phiếu trúng đấu giá. Chị Diệp Thị Lan, xã Ninh Lai cho biết: Bản thân chị đã 2 năm liền tham gia đấu giá đất bằng hình thức gián tiếp ở huyện Sơn Dương đã loại bỏ được “cò đất”, lô đất đấu giá đáp ứng được khả năng mua của khách hàng.  

 

Khách hàng kiểm tra phiếu trả giá của mình

 

Qua tìm hiểu nhanh của phóng viên tại buổi công bố kết quả đấu giá, 100% khách hàng tham gia đấu giá bằng hình thức gián tiếp đều cho rằng đấu giá đất theo phương thức này của Hội đồng đấu giá huyện Sơn Dương đã tạo lòng tin trong nhân dân, công bằng, khách quan, minh bạch, tổ chức đấu giá đơn giản, nhanh gọn hơn đấu giá trực tiếp. Đấu giá đất bằng bỏ phiếu gián tiếp, bỏ phiếu kín đảm bảo việc bảo mật thông tin cho khách hàng, giúp khách hàng có nhu cầu thực sự mua được đất, tăng thu ngân sách nhà nước có thêm nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới phục vụ lợi ích thiết thực cho chính người dân tại địa phương. Vì vậy, khách hàng đều đồng tình, thoải mái dù trúng hay không trúng việc trả giá lô đất. Tỷ lệ đấu vượt so với giá khởi điểm đạt cao, có nhiều lô đất trả giá gấp đôi so với giá khởi điểm. Những khách hàng không trúng đầu giá được trả lại tiền đặt trước ngay sau khi kết thúc thời gian công bố kết quả đấu giá. Ông Nguyễn Văn Thọ, thôn Tân Bình, xã Tú Thịnh tham gia đấu giá đất bằng hình thức gián tiếp 2 lô đất khu dân cư thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm. Mặc dù đấu giá không trúng lô đất, nhưng ông Thọ vẫn vui vẻ, thoải mái.

 

Khách hàng nghe công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

 

Sau 2 năm áp dụng hình thức đấu giá đất bỏ phiếu kín gián tiếp đã cho thấy kết quả bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực, tạo lòng tin trong nhân dân, công bằng, khách quan, hiệu quả, tăng thu ngân sách cho Nhà nước.

PV