Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương chi trả phụ cấp trách nhiệm cho lực lượng dự bị động viên

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 - 11:00


Sáng ngày 26-6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương tổ chức sinh hoạt nắm tình hình đơn vị Dự bị động viên, kết hợp chi trả phụ cấp trách nhiệm cho lực lượng dự bị động viên quý I và quý II năm 2020.

 

Tại buổi sinh hoạt, lực lượng dự bị động viên đã được thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quốc phòng quân sự địa phương; kết quả thực hiện trách nhiệm quản lí đơn vị dự bị động viên của quân nhân dự bị. Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm quý I và quý II năm 2020 cho trên 793 đồng chí; trong đó có 433 sỹ quan và 360 hạ sỹ quan.

 

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện chi trả phụ cấp

 

Thông qua buổi sinh hoạt, nhằm nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng của đơn vị dự bị động viên, kịp thời kiện toàn biên chế, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên và diễn tập định kì hàng năm, góp phần bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Nguyên