Hội doanh nghiệp huyện Sơn Dương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020 - 18:14


Ngày 6-7, Hội doanh nghiệp huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Tới dự có các đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nghiệp huyện Sơn Dương; Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội chuyên trách doanh nghiệp tỉnh.

 

         

Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nghiệp huyện Sơn Dương

 chủ trì hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19, nhưng các doanh nghiệp của Hội doanh nghiệp huyện Sơn Dương đã năng động tìm kiếm thị trường, đa dạng ngành nghề, khai thác tốt tiềm năng tại địa phương, cơ bản đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế ở địa phương. Trong sản xuất kinh doanh, Hội có 80 lao động mất việc làm, 750 lao động thiếu việc làm; 40/45 doanh nghiệp kiến nghị đề nghị giãn nợ thuế, giảm lãi suất và giãn nợ Ngân hàng, nhu cầu vay vốn để tái sản xuất trên 70 tỷ đồng. Trong công tác nhân đạo từ thiện, các thành viên của Hội doanh nghiệp huyện Sơn Dương đã đóng góp, ủng hộ các loại quỹ cho địa phương trên 180 triệu đồng. Hội đã tiếp nhận và đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh giải quyết 6 ý kiến kiến nghị của hội viên và đã hỗ trợ tư vấn pháp luật và nghiệp vụ kinh doanh cho các hội viên. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội đã kết nạp được 3 viên mới, nâng tổng số hội viên của toàn hội lên 45 hội viên.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội doanh nghiệp Sơn Dương tiếp tục liên doanh liên kết các hội viên để mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa loại hình sản phẩm, chủ động và tăng cường đối thoại với chính quyền địa phương; chung tay cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện, và môi trường kinh doanh cấp tỉnh; phấn đấu tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp hội viên năm 2020 đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng. 100% doanh nghiệp thuộc Hội đang quản lý không nợ thuế, BHXH, BHYT, kết nạp từ 3 đến 5 hội viên mới.

 

Thanh Nguyên