Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 17:56


Ngày 9-7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách Xã hội huyện chủ trì hội nghị.

     

 

 Đại biểu dự hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương đạt trên 94 tỷ 685 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình đạt trên 592 tỷ 979 triệu đồng/16 chương trình tín dụng với 19 nghìn 095 hộ vay, đạt 96% kế hoạch được giao, tăng 57 tỷ 756 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện có 523 tổ tiết kiệm vay vốn, trong đó có 402 tổ hoạt động tốt. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội các hộ được vay vốn đã đầu tư kinh doanh có hiệu quả, sản xuất phát triển, cuộc sống được cải thiện và thoát nghèo bền vững.

 

Trong những tháng cuối năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tập trung giải ngân nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân; kiện toàn lại các tổ vay vốn tiết kiệm; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020.

 

     

Đại biểu tham gia thảo luận

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Chủ tịch Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đề nghị: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn còn tồn, kết hợp tuyên truyền tổ viên gửi tiết kiệm thông qua tổ và vận động tăng số thành viên tham gia gửi tiết kiệm. Tiếp tục triển khai tốt chủ trương, chính sách tín dụng mới trên địa bàn, nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020. Các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nội dung ủy thác, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn.

Thanh Nguyên