Sơn Dương nỗ lực vì doanh nghiệp

Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020 - 20:53


Đến thời điểm 31/12/2019, trên địa bàn huyện Sơn Dương có 222 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, tăng 99 doanh nghiệp so với năm cuối năm 2016.

Toàn cảnh Nhà máy Giấy An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương

 

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng cơ bản, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản, vận tải hàng hoá, kinh doanh xăng dầu, cung ứng giống vật tư nông lâm nghiệp,… tạo công ăn việc làm thu hút được trên 5.000 lao động trực tiếp với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 4,5 triệu đồng/người/tháng, điển hình là các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giấy An Hòa, Nhà máy may Tuyên Quang, Công ty TNHH 27-7,... Dự kiến đến hết năm 2020, ước trên địa bàn huyện có 240 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Giai đoạn 2016-2020, huyện Sơn Dương có trên 100 doanh nghiệp, hợp tác xã mới đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh, tuy nhiên các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Trong những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp phần không nhỏ vào ngân sách Nhà nước, với tổng số thuế, phí, lệ phí nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 ước đạt khoảng 671 tỷ đồng.

 

Lãnh đạo tỉnh, huyện Sơn Dương kiểm tra địa điểm quy hoạch Cụm Công nghiệp Phúc Ứng

 

Xác định tầm quan trọng của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Sơn Dương hết sức tạo điều kiện, ưu tiên giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, và đang nỗ lực vì nhà đầu tư với phương châm: “Sự thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là sự phát triển, thành công của địa phương”. Sơn Dương thực hiện tốt cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm. Huyện đặt hòm thư góp ý tại Bộ phận một cửa, xin phiếu khảo sát ý kiến nhân dân, doanh nghiệp về thái độ phục vụ, trình tự và thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

 

Khách hàng thao tác thiết bị khảo sát sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện Sơn Dương

 

Huyện Sơn Dương thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới, văn bản đã sửa đổi đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác công khai, hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản, quy trình, niêm yết công khai bộ quy trình thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh, lĩnh vực tài nguyên môi trường và các lĩnh vực khác tại Bộ phận “Một cửa” của huyện, xã. Tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trên trang điện tử “dichvucong.tuyenquang.gov.vn”.  UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện giải quyết 385 loại thủ tục hành chính với mức độ 4, mức độ 3; mức độ 2, đảm bảo 100% thủ tục hành chính phải được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa của UBND huyện và các xã, thị trấn; thực hiện việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Với các giải pháp tích cực và hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đến nay tại cụm công nghiệp Phúc Ứng đã thu hút và đang triển khai đầu tư xây dựng một số dự án nhà máy sản xuất như: Công ty TNHH một thành viên giày da Phúc Sinh; Công ty TNHH 6 Hitarp Việt Nam; Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA; Công ty TNHH một thành viên bao bì DHT; Công ty TNHH Woojin Vina Korea; Công ty cổ phần tập đoàn New Horizon,…tỷ lệ lấp tại Cụm Công nghiệp Phúc Ứng đến nay đã đạt tỷ lệ 67%.

 

Công nhân Công ty TNHH MTV Giầy da Phúc Sinh, Cụm Công nghiệp Phúc Ứng

 

Năm 2020, huyện tiếp tục đề xuất, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đến nay huyện đang phối hợp thẩm định đề xuất của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Giang đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Thiện Kế - Ninh Lai và Cụm Công nghiệp Tam Đa - Hào Phú.

 

Huyện đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường…. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao hiệu quả, chất lượng của hệ thống thể chế, pháp luật kinh doanh. Hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa tăng cường khả năng cạnh tranh theo các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh ban hành. Thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, Huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn huyện như: Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược liệu đạt chuẩn GMP-HS, GMP-WHO và vùng sản xuất dược liệu trên địa bàn huyện; Dự án trạm trộng bê tông thương phẩm tại xã Sơn Nam. Hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019 như: Hoàn thiện thủ tục xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH một thành viên giày da Phúc Sinh giai đoạn 1 và đi vào sản xuất đầu năm 2020; hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy Công ty TNHH Hitarp Việt Nam tại Cụm Công nghiệp Phúc Ứng; hướng dẫn Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng để xây dựng nhà máy tại Cụm Công nghiệp Phúc Ứng; hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên bao bì DHT tại Cụm Công nghiệp Phúc Ứng hoàn thành thủ tục lập quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường và chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà máy.

 

Sơn Dương tạo điều kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp Phúc Ứng

 

Thực hiện tốt các giải pháp xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo mặt bằng sạch, những năm qua, huyện Sơn Dương đang nhận được nhiều tín hiệu vui trong thu hút đầu tư và đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

 

Hương Giang