Công an huyện Sơn Dương đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2020 - 14:19


Để bảo vệ an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 26/7, Công an huyện Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trước trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

       

 

 

Với phương châm "phòng ngừa là chính", chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở nhằm tạo môi trường thuận lợi cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI thành công tốt đẹp, các đội nghiệp vụ Công an huyện cùng với lực lượng công an các xã, thị trấn liên tục bám sát từng thôn, xóm; tăng cường tuần tra các khu vực trọng điểm, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Để làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện trong thời gian trước khi diễn ra Đại hội, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, ban ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn giải quyết các vụ việc phức tạp. Trọng tâm là giải quyết vấn đề mâu thuẫn nội bộ, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các hoạt động phá hoại, rải tờ rơi tuyên truyền, hoạt động của tội phạm hình sự, công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ. Công an huyện tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát cơ sở; đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm tội nhằm đảm bảo ANTT để Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra an toàn, thành công.

 

Thanh Nguyên