Lễ ra mắt Câu lạc bộ bảo tồn, giữ gìn bản sắc trang phục và làn điệu truyền thống dân tộc Dao xã Lương Thiện

Thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2020 - 10:55


Vừa qua, tại thôn Khuân Mản, xã Lương Thiện, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ xã Lương Thiện phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ bảo tồn, giữ gìn phát huy bản sắc trang phục và các làn điệu truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Dao. Đây là chương trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Câu lạc bộ được thành lập có 27 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ một lần vào ngày 25 hàng tháng. Sau khi thành lập, Câu lạc bộ tổ chức các hoạt động: Đánh thức tiềm năng các hình thức sinh hoạt văn hóa, tập quán tốt đẹp của dân tộc Dao để bảo tồn, phát huy các giá trị về chữ viết, trang phục và làn điệu truyền thống và truyền dạy cho thế hệ trẻ, vận động và kết nạp thêm hội viên có hiểu biết và năng khiếu về bản sắc văn hóa, văn nghệ. Câu lạc bộ được thành lập đi vào hoạt động thường xuyên sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo ở địa phương. Qua đó góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

PV

 

Xem tin theo ngày:   / /