Hội nghị thường kỳ UBND huyện Sơn Dương tháng 7

Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020 - 16:21


Ngày 28-7, UBND huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị thường kỳ trực tuyến tháng 7-2020.

 

Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của huyện có lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện và 31 điểm cầu các xã, thị trấn.

 

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, các sở, ban ngành, UBND huyện giao; Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình (FLC, Cụm Công nghiệp Phúc Ứng, Khu Công nghiệp Sơn Nam ...) và các Khu dân cư trên địa bàn huyện; Kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021; Kế hoạch Khai giảng năm học mới 2020-2021 và một số nội dung khác.  7 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 77 tỷ đồng, bằng 52,9%; một số xã thu đạt và vượt kế hoạch như Kháng Nhật, Phúc Ứng, một số xã tỷ lệ thu đạt thấp là Minh Thanh 31,2%, Vân Sơn 35%; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 35,5%...

 

Qua các ý kiến phát biểu thảo luận của Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Lương đề nghị, trong thời gian tới các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn rà soát tất cả các nguồn thu và các nguồn thu phát sinh, đẩy mạnh công tác thu ngân sách; làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án; thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020; công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo cho năm học mới 2020-2021.

Dương Sơn

Xem tin theo ngày:   / /