Xã Hào Phú vận động hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020 - 15:29


Năm 2020, xã Hào Phú có 118 hộ nghèo trong tổng số 1.580 hộ, chiếm tỷ lệ 7,46%. Để thực hiện có hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ hộ nghèo sửa chữa, làm nhà ở mới.

 

Ủy ban MTTQ xã Hào Phú trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Vượng

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hào Phú vừa phối hợp với các thôn Đồng Tâm, Đào Tiến tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 5 triệu đồng sửa chữa nhà ở cho hộ bà Đinh Thị Sắc, sinh năm 1948, thuộc hộ nghèo độc thân ở thôn Đồng Tâm, và hỗ trợ 4 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Vượng, sinh năm 1960, thuộc diện hộ nghèo độc thân ở thôn Đào Tiến. Trong đó: Trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo xã 1 triệu đồng; cán bộ, nhân dân thôn Đồng Tâm, thôn Đào Tiến quyên góp ủng hộ 8 triệu đồng và giúp đỡ 25 ngày công lao động. Đây chính là nguồn động viên kịp thời giúp các hộ nghèo độc thân có điều kiện sửa chữa nhà, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thanh Nguyên