Đến năm 2025, Sơn Dương phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.780 tỷ đồng.

Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2020 - 10:20


Phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

 

Người dân thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào chăn nuôi trâu sinh sản

 

Trong giai đoạn này, huyện tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng tích tụ đất đai, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa phù hợp với các vùng kinh tế. Phát triển và nhân rộng vùng sản xuất chăn nuôi trâu thịt, bò thịt tại các xã khu vực Trung Yên, Lương Thiện, Bình Yên, Hợp Thành gắn với chương trình tài trợ theo phương thức “vay bò, trả bê”, phát triển nuôi trồng thủy sản trên diện tích các hồ thủy lợi lớn, mặt nước sông Lô và sông Phó Đáy. Hàng năm phấn đấu đàn trâu tăng 1,5%, đàn bò tăng 5%, đàn lợn tăng 6%, đàn gia cầm tăng 7%. Sơn Dương tập trung phát triển xây dựng một số sản phẩm có thương hiệu đặc trưng của huyện gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, từng bước đưa sản phẩm hữu cơ trở thành sản phẩm mũi nhọn của địa phương, phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.780 tỷ đồng.

PV