Thu ngân sách các xã, thị trấn mới đạt trên 57% kế hoạch

Thứ Năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020 - 16:22


Đến tháng 8 năm nay, khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương mới thu ngân sách tại địa bàn được trên 7 tỷ đồng, đạt trên 57% kế hoạch giao.

 

Chỉ có 2 xã Kháng Nhật, Phúc Ứng đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm; có 21 xã thu đạt trên 50% dự toán, có 8 xã thu đạt dưới 50%. Theo đánh giá của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện; nguyên nhân dẫn đến hụt thu ngân sách là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số xã dự kiến hụt thu khoảng từ 60 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Một số xã có các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn nghỉ kinh doanh hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp chuyển số thu về ngân sách huyện quản lý, dẫn đến hụt thu…

 

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, trong những tháng cuối năm các xã, thị trấn xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất; Tổ chức rà soát, khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách trên địa bàn theo quy định; Tổ chức thu quỹ đất công ích theo sổ bộ đã giao từ đầu năm.

PV