Đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021 - 10:33


Ngày 30/01/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 275/UBND-KGVX về việc đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem tin theo ngày:   / /