Thông báo lịch cấp căn cước công dân trên địa bàn thị trấn Sơn Dương

Thứ Hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021 - 15:56


Từ ngày 23/02 đến hết ngày 03/03/2021, Công an huyện Sơn Dương tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn thị trấn Sơn Dương.