Xã Quyết Thắng thực hiện mô hình cánh đồng lớn thâm canh lúa chất lượng cao

Thứ Tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021 - 11:10


Vụ xuân năm 2021, xã Quyết Thắng phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Apolo Việt Nam thực hiện mô hình cánh đồng lớn thâm canh giống lúa mới chất lượng cao ĐH12, Thiên Hương 6.

 

Cán bộ khuyến nông xã Quyết Thắng và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Apolo Việt Nam kiểm tra mô hình lúa ĐH12 tại thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng

 

Mô hình được thực hiện trên diện tích 5 ha với 35 hộ của thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng tham gia. Trong quá trình thực hiện mô hình, các hộ dân được cán bộ khuyến nông hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, thâm canh. Mô hình được sản xuất tập trung trên cánh đồng lớn thuận lợi cho việc chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại. Mặc dù khi lúa bước vào thời điểm cuối đẻ nhánh gặp hạn nhẹ, giai đoạn trỗ và phơi màu gặp mưa không thuận lợi cho việc phơi màu và phun thuốc phòng trừ sâu đục thân lứa 6, nhưng theo đánh giá kết quả giống lúa ĐH12 và Thiên Hương 6 ước đạt trên 250kg/sào. Cả hai giống lúa đều là giống thuần chất lượng cao có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chống đổ, bông dài, thích ứng rộng đối với các chân đất khác nhau. Từ kết quả của mô hình, xã Quyết Thắng sẽ lựa chọn đưa vào cơ cấu giống vụ tới.

PV