Hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Hợp Thành thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 - 09:35


Trong những năm gần đây, chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện Sơn Dương phát triển mạnh. Để hạn chế rủi ro trong chăn nuôi, đảm bảo đàn gia cầm không có dịch bệnh, bảo vệ môi trường và các điều kiện về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Tuyên Quang đã lựa chọn và thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học tại HTX chăn nuôi gia cầm Hợp Thành, huyện Sơn Dương

 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Tuyên Quang 

kiểm tra mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học tại HTX chăn nuôi gia cầm Hợp Thành

 

Gia đình anh Lương Hồng Vinh, thôn Rộc, xã Hợp Thành tham gia mô hình chăn nuôi 1.000 con gà ri lai Hòa Phát 102 do Công ty cổ phần và Phát triển nông thôn Hòa Phát, Thành phố Hà Nội sản xuất. Gà ri lai Hòa Phát 102 có ưu điểm nổi trội so với giống gà khác như; màu lông đẹp, có khả năng sinh trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn, thích hợp với chăn nuôi tập trung, thịt thơm ngon.


Trong quá trình triển khai mô hình, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Tuyên Quang và HTX chăn nuôi gia cầm Hợp Thành tìm hiểu thị trường về giống gà thịt, khảo sát giá bán giống, vật tư… Chi cục đã tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học cho 25 hộ chăn nuôi gà của HTX và các hộ chăn nuôi gà tiêu biểu của xã Hợp Thành. Trong quá trình thực hiện mô hình, gia đình anh Lương Hồng Vinh đã đặc biệt chú ý đến cơ sở vật chất phục vụ chăn nuôi, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, an toàn sinh học và một số bệnh ở gà. Sau 3 tháng chăn nuôi từ tháng 10 đến tháng 12 -2018, đàn gà có tỷ lệ sống đến 99%, khả năng tăng trọng bình quân 2,2kg/con, gà không xảy ra dịch bệnh, hiệu quả kinh tế tăng 10% so với chăn nuôi không áp dụng quy trình an toàn sinh học. Thông qua mô hình, thành viên HTX và hộ chăn nuôi xã Hợp Thành được trao đổi, học tập kinh nghiệm và tiếp thu kỹ thuật mới theo quy trình nuôi an toàn sinh học để áp dụng trên quy mô rộng, tạo thực phẩm sạch bệnh cho người tiêu dùng.

 

Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học của gia đình Lương Hồng Vinh, thôn Rộc, xã Hợp Thành

 

HTX chăn nuôi gia cầm Hợp Thành được thành lập vào tháng 7 năm 2018 với 17 thành viên. Trước khi thành lập HTX, các thành viên là những người chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, chưa có sự liên kết trong chăn nuôi giữa các thành viên với nhau và chưa có liên kết với Công ty, doanh nghiệp, đại lý về giống, vật tư chăn nuôi cũng như tiêu thụ sản phẩm gà thịt. Các hộ chăn nuôi gặp khó khăn về vốn, kinh nghiệm, rủi ro về dịch bệnh cao, thu nhập thấp. Bình quân chăn nuôi từ 1.500 con - 2.000 con/lứa, thu nhập bình quân chỉ đạt 15-20 triệu đồng/lứa/trang trại chăn nuôi.


Với yêu cầu của nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu đã quan tâm đến chất và lượng. Nắm bắt được đòi hòi phải có sự liên kết chuỗi đầu vào và đầu ra của sản phẩm, đó là tất yếu để phát triển đàn gia cầm ổn định và tăng thu nhập một cách bền vững. HTX chăn nuôi gia cầm Hợp Thành được thành lập và đến nay đã thực hiện được 2 lứa chăn nuôi gà. Số lượng gà chăn nuôi ở mỗi gia đình thành viên HTX tăng theo từng lứa chăn nuôi, lứa 1 chăn nuôi tổng số 34.700 con gà, thu lãi bình quân 29 triệu đồng/thành viên/lứa chăn nuôi; lứa 2 chăn nuôi 51.600 con, thu lãi khoảng trên 55 triệu đồng/thành viên/lứa chăn nuôi. Có nhiều hộ chăn nuôi từ 3 nghìn đến 4 nghìn con gà/lứa. Có lãi trong chăn nuôi, kéo theo đó là số góp vốn quỹ chung của các thành viên HTX từ hơn 88 triệu đồng góp vốn ban đầu khi thành lập, đến nay tăng lên 1,5 tỷ đồng. Anh Phạm Văn Hợi, Giám đốc HTX chăn nuôi gia cầm Hợp Thành cho biết; HTX đã liên kết được 5 Công ty cung ứng con giống, thuốc thú y, cám gia cầm và một công ty bán sản phẩm gia cầm thịt cho các thành viên HTX. Sản lượng gia cầm khi xuất chuống không bị tồn ế, giá cả được người chăn nuôi chấp nhận. Trong quá trình hoạt động HTX, các thành viên giúp đỡ nhau về việc nhập đàn, tiêm vacxin, cắt mỏ, xuất chuồng…Trong các cuộc họp, các thành viên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi và đặc biệt giữa các thành viên đã có sự liên kết với nhau để mua chung, bán chung, hạn chế rủi ro về giá cả khi xuất chuồng sản phẩm gà thịt.

 

Những thành công bước đầu trong chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học của HTX chăn nuôi gia cầm Hợp Thành đã đóng góp vào ngành chăn nuôi của huyện phát triển ổn định bền vững.

Hương Giang