Hội nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương quý IV năm 2018

Thứ Ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019 - 14:55


Ngày 22/01, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Dương tổ chức cuộc họp thường kỳ quý IV năm 2018. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương.

 

Các đại biểu dự phiên họp 

 

Cuộc họp đã được nghe lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Kết quả, năm 2018 Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng được Ngân hàng CSXH tỉnh giao. Tổng nguồn vốn thực hiện đến hết năm 2018 là 512 tỷ 584 triệu đồng, tăng 42 tỷ 380 triệu đồng so với cùng kỳ; vốn huy động qua các tổ chức cá nhân trên 28 tỷ 648 triệu đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn là 8 tỷ 893 triệu đồng; doanh số cho vay 140 tỷ 575 triệu đồng doanh số thu nợ 98 tỷ 581 triệu đồng, tăng 17 tỷ 852 triệu đồng. Từ nguồn vốn được vay, các đối tượng vay vốn đã đầu tư vào chăn nuôi, trồng rừng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hỗ trợ tạo việc làm, cho vay công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay xóa nhà dột nát. Nguồn vốn cho vay đã góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.


Năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt trên 10%; Huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ vốn Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 100%; Nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách huyện đạt 100%, Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,4%.


Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, đồng chí yêu cầu các thành viên HĐQT Ngân hành chính sách xã hội huyện, Ngân hàng CSXH huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng; tập trung hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được Ngân hàng CSXH tỉnh giao về tăng trưởng dư nợ, huy động vốn, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bị rủi do và nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

 Thanh Nguyên