Sơn Dương triển khai nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2019

Thứ Tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019 - 14:50


Sáng ngày 23-1, UBND huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Quang Chúc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ huyện, các xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, năm 2018 đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, kết quả được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt giỏi xuất sắc. UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 6 xã và diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, kết quả 100% đạt khá, giỏi.


Công tác giáo dục quốc phòng được triển khai toàn diện, chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được nâng lên. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018, đã bàn giao 200 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu giao. Đồng thời thực hiện tốt chính sách quốc phòng hậu phương quân đội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; tích cực tham gia công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong năm, LLVT huyện đã đóng góp 3.760 ngày công thực hiện tu sửa, san lấp 28,5km đường liên thôn; nạo vét 12,5km kênh mương nội đồng; lắp ghép gần 2.000m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.


Năm 2019, huyện Sơn Dương tiếp tục tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự quốc phòng, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

trao giấy khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

Đồng chí Hà Quang Chúc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

trao giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu  thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

 

Trong dịp này, đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hà Quang Chúc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

PV