Sơn Dương sơ kết học kỳ I, năm học 2018-2019

Thứ Tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019 - 20:24


Ngày 23/1, huyện Sơn Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2018-2019. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện cho Sở GD và ĐT; lãnh đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

 

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

 

Năm học 2018-2019, huyện Sơn Dương có 110 trường học với trên 31 nghìn học sinh, trên 3 nghìn 730 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong học kỳ I, ngành giáo dục huyện đã từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học. Quy mô trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp học gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi đáp ứng nhu cầu  việc dạy và học. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt được nhiều kết quả, huy động được sức mạnh toàn dân đầu tư cho giáo dục. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo so với kế hoạch. Toàn huyện có 33/33 xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2018; 27/33 xã, thị trấn hoàn thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 24/33 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; 33/33 xã thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Toàn huyện có 42 trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với 19/36 trường tiểu học và trường liên cấp tiểu học và THCS. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng bổ sung công trình vệ sinh, công trình nước sạch cho các trường học, cấp hỗ trợ các xã, thị trấn 1,66 tỷ đồng để kết hợp với kinh phí xã hội hóa xây dựng 47 công trình vệ sinh giáo viên, 17 công trình vệ sinh học sinh, 05 công trình nước sạch tại các trường học. Ngoài ra Phòng GD-DDT huyện đã tổ chức các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và tham gia các kỳ, cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, sáng tạo KHKT cấp tỉnh.

 

Trong học kỳ II, năm học 2018-2019, ngành giáo dục huyện Sơn Dương tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đối với mầm non chú trọng chăm sóc giáo dục trẻ, chú ý giữ ấm trẻ trong mùa đông; Đối với tiểu học Nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Đối với THCS cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hơn nữa.
 

Các tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích “Góp phần thực hiện công tác xây dựng trường Mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1997-2017”.

 

Các tập thể, cá nhân được Sở giáo dục tặng giấy khen vì đã có thành tích “Góp phần thực hiện công tác xây dựng trường Mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1997-2017”.

 

Nhân dịp này, ngành giáo dục huyện Sơn Dương đã có 2 tập thể, 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 3 tập thể, 7 cá nhân được Sở giáo dục tặng giấy khen vì đã có thành tích “Góp phần thực hiện công tác xây dựng trường Mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1997-2017”.

 

Thanh Nguyên