Hội Nông dân thị trấn Sơn Dương có 612 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Thứ Tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021 - 08:58


Hội Nông dân thị trấn Sơn Dương luôn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt chức năng làm cầu nối các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tổ chức học nghề, giải quyết vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế.

 

Hiện nay, Hội Nông dân thị trấn có 1.705 hội viên, sinh hoạt ở 25 chi hội. Hội đã tạo điều kiện cho 110 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với mức dư nợ hơn 6 tỷ đồng, 166 hộ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng để đầu tư vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội mở các lớp tập huấn kỹ thuật cho hội viên, giúp hội viên áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thị trấn được phát động sâu rộng tới toàn thể hội viên, phát huy được sự năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu của các hội viên, góp phần cải thiện đời sống. 

 


Gia đình bà Nguyễn Thị Liên với mô hình chăn nuôi thỏ.

 

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Sơn Dương có 612 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 2 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, cấp tỉnh có 17 hội viên, cấp huyện 43 hội viên và có 550 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã. Nhờ nỗ lực phát triển kinh tế, đến nay hộ hội viên nghèo chỉ còn trên 1%.

PV