Đảng bộ huyện Sơn Dương lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2019 - 17:18


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 14 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 31 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội và xây dựng đảng; 03 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hoá tập trung, hiệu quả, bền vững; Phát triển dịch vụ du lịch; Khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

 

Toàn cảnh Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương


Nhằm đổi mới mạnh mẽ từ thực tiễn, Đảng bộ huyện Sơn Dương nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bằng giải pháp tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tập trung vào 3 vấn đề cấp bách, 4 nhóm giải pháp, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Chăm sóc mô hình mía thâm canh tại xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương


Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Sau kiểm điểm phê và tự phê bình, Ban Thường vụ Huyện ủy đều xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập các chuyên đề năm 2016, 2017, 2018; rà soát, bổ sung, niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên thực hiện. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn các nội dung trọng tâm, đột phá; mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký việc “làm theo” sát với chức năng, nhiệm vụ, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, phát triển đảng viên ở một số chi bộ lâu năm chưa kết nạp được đảng viên...

 

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, đối với 26 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã có 08 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết Đại hội; 13 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ dự kiến đạt Nghị quyết vào cuối nhiệm kỳ, 05 chỉ tiêu cần có sự hỗ trợ của tỉnh để đạt mục tiêu nghị quyết đại hội.

 

 
Chăm sóc rừng trồng của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương


Năm 2019 là năm nước rút thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định đây là năm có ý nghĩa quan trọng, có tính quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết. Vì vậy, Huyện ủy Sơn Dương đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 19 chỉ tiêu chủ yếu cùng các giải pháp thực hiện, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt trên 85.885 tấn; trồng mới 1.925 ha rừng; cây mía 3.000 ha; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.175 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.560 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 122 tỷ đồng; thu hút 738 nghìn lượt khách du lịch; tạo việc làm mới cho trên 4.710 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,51%; phấn đấu hoàn thành xây dựng 2 xã nông thôn mới là xã Vĩnh Lợi và xã Cấp Tiến; bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới/xã; bê tông hóa 35 km đường giao thông nội đồng; kiên cố trên 82 km kênh mương bê tông; xây dựng 11 nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao; xếp loại chỉ số cải cách hành chính của huyện đạt 3/7 huyện, thành phố...

 

 

Khách tham quan Đình Tân Trào

 

“Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, khai thác tiềm năng và nguồn lực, xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh” đó là phương châm và là mục tiêu để chúng ta vươn tới.

 

Hương Giang