Sơn Dương thực hiện cấp phép xây dựng

Thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019 - 15:17


Trong 2 tháng đầu năm 2019, huyện Sơn Dương đã thẩm định 06 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật, đề cương nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết xây dựng công trình. Tiếp nhận 04 bộ hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở của hộ gia đình.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành liên quan, các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn đã có quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền duyệt trên địa bàn các xã trước khi xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ phải làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

 

PV