Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019 - 14:32


Sáng ngày 5/3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Sơn Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Đại biểu dự tập huấn

 

Trong thời gian từ ngày 5/3 đến ngày hết ngày 15/3 huyện Sơn Dương sẽ mở 5 lớp tập huấn cho trên 330 thành viên Ban chỉ đạo của huyện và Văn phòng Tổng điều tra dân số và nhà ở, trưởng ban chỉ đạo các xã, thị trấn, tổ trưởng điều tra viên các xã thị trấn được truyền đạt, trao đổi các nội dung: Hướng dẫn phương án tổng điều tra; Vai trò nhiệm vụ của điều tra viên; Hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu, nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang Web điều hành; Hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh…


Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ điều tra viên ở cơ sở; đồng thời hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

PV