Hội thảo Dự án xây dựng mô hình phát triển nông thôn dựa trên phát huy nguồn lực tại địa phương

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2019 - 14:10


Ngày 7-3, tại xã Tân Trào, Tổ chức NPO - AVENUEN Nhật Bản, UBND huyện Sơn Dương và xã Tân Trào tổ chức Hội thảo Dự án xây dựng mô hình phát triển nông thôn dựa trên phát huy nguồn lực tại địa phương. Đây là dự án đã được phê duyệt bởi chương trình đối tác phát triển của JICA.

 

 

Từ ngày 7-3 đến ngày 15-3, cán bộ, công chức xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể thôn, Hiệu trưởng các trường học, Ban quản lý chợ Tân Trào và một số hộ kinh doanh tiểu biểu của xã Tân Trào được các chuyên gia của Tổ chức NPO - AVENUEN, một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản hướng dẫn lập 5 nhóm để tổ chức thảo luận về thôn đi bộ, khảo sát, khám phá văn hóa hữu hình, văn hóa phi vật thể, tiềm năng về nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thủ công truyền thống tại địa phương có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Để từ đó soạn thảo bản đồ tài nguyên khu vực. Mục tiêu của Dự án là xây dựng được mạng lưới cung cấp dịch vụ du lịch bền vững dựa trên nguồn lực địa phương được hình thành bởi người dân sống trong làng. Khi dự án kết thúc, sẽ tổ chức được các nhóm thực hiện để tiếp tục cung cấp dịch vụ du lịch; tạo tư liệu hình ảnh các nguồn lực địa phương trong làng như bản đồ du lịch, ảnh di tích lịch sử, món ăn, đồ lưu niệm…xây dựng và thực hiện được tour du lịch thí điểm.

PV