Đánh giá thực hiện Nghị quyết 03 và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019 - 08:49


Ngày 14-3, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh họp đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch giao năm 2019 và xét công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì cuộc họp.


Năm 2019, tỉnh có kế hoạch kiên cố 275 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hóa 111 km đường giao thông nội đồng, xây dựng 71 nhà văn hóa. Hiện tại, các huyện, thành phố, ngành chuyên môn đang hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, thực hiện cung ứng cấu kiện, đồng thời cấp và giải ngân nguồn vốn. Đến ngày 14-3, tỉnh đã cấp 128,2 tỷ đồng, đạt 66,34% kế hoạch cho chương trình kiên cố hóa kênh mương; 16,8 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương phải tổ chức họp bàn và thống nhất với nhân dân về mức đóng góp, mặt bằng để triển khai xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nội đồng, kênh mương…tránh tình trạng tỉnh cung ứng cấu kiện, xi măng mà không tìm được mặt bằng xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định xét và công nhận 7 xã: Sơn Nam (Sơn Dương); Thái Long, Đội Cấn (TP Tuyên Quang); Phúc Ninh (Yên Sơn); Nhân Mục (Hàm Yên); Lăng Can (Lâm Bình); Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Theo TQĐT

Xem tin theo ngày:   / /