Sơn Dương tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2019

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019 - 15:00


Ngày 15/3, tại xã Thượng Ấm, Huyện Đoàn Sơn Dương phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang và Chi nhánh huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2019; trên 70 học viên là Bí thư các Chi đoàn, Đoàn thanh niên của 6 xã: Thượng Ấm, Cấp Tiến, Vĩnh lợi, Phúc Ứng, Tú Thịnh và thị trấn Sơn Dương tham gia tập huấn.

Tại Hội nghị, các học viên được giới thiệu các chủ trương, chính sách mới về quản lý nguồn vốn, một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; triển khai Nghị định 55, Nghị định 116 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, các học viên còn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở, cách nắm bắt thông tin về việc vay vốn.

 

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2019

 

Thông qua hội nghị nhằm tạo điều kiện để các học viên được tiếp cận với những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng, tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, từ đó làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện, giúp các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 Thanh Nguyên