Kế hoạch thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" đến năm 2020

Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019 - 14:51


Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".

 

Theo TQĐT