Khai mạc Huấn luyện Dân quân năm thứ nhất năm 2019

Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019 - 13:38


Ngày 25-3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Dương tổ chức khai mạc Huấn luyện Dân quân năm thứ nhất năm 2019 cho 171 đồng chí dân quân của 9 xã trên địa bàn huyện.

Trong thời gian huấn luyện từ ngày 25-3 đến 8-4-2019, các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập về giáo dục chính trị với các nội dung như: Pháp luật về Dân quân tự vệ; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự... Huấn luyện về điều lệnh đội ngũ; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; kỹ thuật ném lựu đạn; ném lựu đạn xa đúng hướng….

Chiến sỹ dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện

 

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 10/5, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tổ chức 4 lớp huấn luyện cho 723 dân quân năm thứ nhất ở 33 xã, thị trấn trong toàn huyện. Thông qua đợt huấn luyện, góp phần trang bị cho các dân quân tự vệ năm thứ nhất nhận thức chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Khánh Huyền