Sơn Dương - Mùa huấn luyện 2019

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019 - 09:57


Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chính trị và quân sự, huấn luyện sát với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, thời điểm này Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Sơn Dương đang bước vào mùa huấn luyện năm 2019.

 

Ban CHQS huyện huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho Dân quân năm thứ nhất

 

Thực hiện công tác huấn luyện năm 2019, trong tháng 4 và tháng 5 Ban CHQS huyện Sơn Dương tổ chức 4 lớp trực tiếp huấn luyện cho 723 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất của 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong quá trình huấn luyện quán triệt nghiêm túc phương châm “Cơ bản, chất lượng, hiệu quả”, gắn lý thuyết với thực hành; thực hiện đúng nội dung, chương trình và thời gian theo kế hoạch.

Ngoài việc chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất như mô hình học cụ, giáo án bài giảng, thao trường, bãi tập, … Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương đã chọn xã Trung Yên và Tự vệ Công ty Cổ phần Chè Tân Trào tổ chức huấn luyện trước lực lượng dân quân năm 2019 để các xã, thị trấn tham quan, rút kinh nghiệm. Ngoài huấn luyện dân quân tự vệ, huyện Sơn Dương huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và giáo dục quốc phòng an ninh. Trong quá trình huấn luyện coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến. Huấn luyện cho các đối tượng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế, vũ khí tự tạo và các loại vũ khí trang bị mới; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ.

 

Dân quân xã Trung Yên huấn luyện chính trị

 

Năm nay, huyện Sơn Dương sẽ tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Đông Lợi; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 6 xã; Lâm Xuyên, Văn Phú, Đông Thọ, Minh Thanh, Tú Thịnh và Tuân Lộ.

PV