Họp Ban chỉ đạo Đại hội Dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương lần thứ III

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 - 16:40


Ngày 5/4, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương họp bàn công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện, phân công nhiệm vụ để tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương lần thứ III năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu dự họp Ban chỉ đạo Đại hội Dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương lần thứ III

 

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương lần thứ III, năm 2019 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2019 nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng trong thời gian tới; tiếp tục khẳng định và ghi nhận, tôn vinh, biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng cơ sở, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chủ đề, nội dung của Đại hội; việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban giúp việc; cơ cấu, số lượng đại biểu; công tác thi đua khen thưởng và hướng dẫn báo cáo tham luận tại Đại hội.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Nhị Bình đã đánh giá cao những nỗ lực của Phòng Dân tộc huyện là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu DTTS huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các đoàn thể tập trung chuẩn bị nội dung, triển khai nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo mọi điều kiện để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Thanh Nguyên