Dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Sơn Dương đạt 1.342 tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019 - 10:30


Tính đến hết quý I/2019, tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Sơn Dương đạt 1.342 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Trong đó, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới tại 7 xã Tân Trào, Ninh Lai, Đại Phú, Sơn Nam, Hồng Lạc, Cấp Tiến, Vĩnh Lợi trên 393 tỷ đồng. Chi nhánh còn huy động được tổng nguồn vốn 1.352 tỷ đồng; mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Trong thời gian tới, cùng với việc huy động nguồn vốn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Sơn Dương tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay; chú trọng thực hiện cho vay theo các cơ chế chính sách của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 Thanh Nguyên