Phiên họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện kỳ thứ 2, năm 2019

Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019 - 15:00


Ngày 17/4, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Sơn Dương tổ chức phiên họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội kỳ thứ 2 năm 2019. Dự và Chủ trì phiên họp có đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện; đại diện các ban ngành, đoàn thể huyện; thành viên Ban đại diện HĐQT, Ban Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn.

 

Đại biểu dự phiên họp

 

Trong quý I năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả huy động vốn tính đến ngày 31/3/2019, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 524 tỷ 652 triệu đồng, tăng 38 tỷ 136 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 490 tỷ 126 triệu đồng; nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách địa phương 4 tỷ 409 triệu đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương 21 tỷ 621 triệu đồng. Tính đến 31/3/2019 tổng dự nợ đạt 523 tỷ 519 triệu đồng, tăng 37 tỷ 567 triệu đồng. Nợ quá hạn 1 tỷ 131 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,22%.


Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp giải quyết đối với những trường hợp nợ quá hạn và những hộ không có khả năng thu hồi nợ vay; tuyên truyền, huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư gửi tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt chỉ tiêu giao.


Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng chính sách Xã hội huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quý, qua đó đã giúp cho nhiều hộ dân tiếp cận được nguồn tín dụng ưu đãi. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục duy trì, thực hiện tốt Quy chế, nâng cao hoạt động Ban đại diện HĐQT và trách nhiệm của các thành viên, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; chủ động trong công tác phối hợp giữa Chi nhánh Ngân hàng với các ngành, các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc; kiện toàn, tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ vay vốn.
  

Thanh Nguyên