Hội nghị Tập huấn và triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax

Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 - 16:04


Ngày 25/4, Chi Cục Thuế Sơn Dương tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) đối với người nộp thuế trên địa bàn huyện

 

Đại biểu dự hội nghị tập huấn

 

Tham dự hội nghị có hơn 130 học viên là kế toán các Công ty Doanh nghiệp, Hợp tác xã, kế toán UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức phải nộp hồ sơ khai, quyết toán thuế và nộp thuế, phí trên địa bàn huyện.


Tại Hội nghị, các học viên đã được tập huấn và triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) để nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tra cứu nghĩa vụ thuế và hỏi đáp vướng mắc về thuế trên cổng điện tử; Triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế giữa người nộp thuế với cơ quan thuế qua Email và đôn đốc người nộp thuế đăng ký dịch vụ điện tử với cơ quan thuế; Đồng thời giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp. Qua đó, giúp người nộp thuế kịp thời sử dụng hệ thống eTax thay thế cho các hệ thống khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử trước đây; đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế qua địa chỉ Email, cổng điện tử và đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

 

Thanh Nguyên