UBND huyện Sơn Dương họp thường kỳ tháng 4

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019 - 11:29


Ngày 26-4, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 4. Đồng chí Hà Quang Chúc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo; báo cáo chương trình mỗi xã một sản phẩm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ (gạo, rau, chè); mở rộng vùng nguyên liệu bột sắn dây Măng Ngọt, thị trấn Sơn Dương. Đề án phát triển sản phẩm bột sắn dây huyện Sơn Dương giai đoạn 2020 - 2025. Báo cáo về Phương án quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Phúc Ứng. Báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết năm học, xét và thi tốt nghiệp các cấp năm học 2018 - 2019. Báo cáo tình hình vật chất các trường học chuẩn bị năm học 2019 - 2020.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện các nội dung công việc của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với sản phẩm gạo, rau, chè. Đồng thời, thực hiện kế hoạch phát triển cây sắn dây phấn đấu đến năm 2025 có trên 300 ha diện tích trồng cây sắn dây nguyên liệu ở 8 xã. Các đại biểu thảo luận, đề xuất phương án di chuyển nhà ở một số hộ dân và ngừng an táng tại nghĩa trang nhân dân trong vùng quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Phúc Ứng. Công tác xã hội hóa xây dựng, đóng góp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục, công trình nước sạch và vệ sinh trường học, sửa chữa nhà công vụ, huy động trẻ đi nhà trẻ, xây dựng trường chuẩn, chuẩn bị cơ cở vật chất phục vụ cho kỳ thi Quốc gia THPT sắp tới.


Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quang Chúc đề nghị; cơ quan chuyên môn chủ động triển khai thực hiện Chương trình OCOP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho từng sản phẩm để thực hiện. Tuyên truyền, vận động tới nhân dân các xã có kế hoạch trồng cây sắn dây hiểu được hiệu quả kinh tế trồng cây sắn dây, để từ đó mở rộng diện tích. Cơ quan chuyên môn xây dựng phương án bố trí tái định cư cho một số hộ dân trong quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Phúc Ứng, đồng thời bố trí quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp một cách phù hợp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị; Ngay trong dịp hè 2019 tiến hành chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trường lớp học, nhất là công trình nước sạch và công trình vệ sinh trước khi bước vào năm học mới 2019 - 2020.

PV