CÔNG AN SƠN DƯƠNG KIỂM TRA, PHÁT HIỆN ĐIỂM KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TẠI XÃ TÚ THỊNH

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019 - 17:06