Sơn Dương bê tông được 6, 68km đường giao thông nội đồng và đường vào khu sản xuất hàng hóa

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2019 - 09:13


Thực hiện nghị quyết 03 của HĐND Tỉnh, năm 2019, huyện Sơn Dương được giao kế hoạch làm 13,13km đường giao thông nội đồng và đường vào khu sản xuất hàng hóa.

Tính đến hết ngày 3/5/2019 huyện Sơn Dương đã thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng và đường vào khu sản xuất hàng hóa được 6,68km/13,13km, đạt trên 50% kế hoạch. Điển hình là xã Sơn Nam làm được 0,60km; Tú Thịnh 1,38km; Tam Đa 1,30km và xã Đông Thọ làm được 3,40km.

 

 

Việc Bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa là công việc thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện. Hiệu quả đạt được trong công tác này sẽ tạo dựng nên diện mạo mới cho Sơn Dương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền vững.

 PV