Văn Phú làm theo gương Bác Hồ

Thứ Tư, ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 11:28


Đảng bộ xã Văn Phú luôn xác định học Bác và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân. Nhờ có tấm gương của Bác soi sáng trong mỗi hành động, việc làm, nên trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Phú đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, làm được nhiều việc khó và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển trên các lĩnh vực, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

 Lãnh đạo huyện Sơn Dương và xã Văn Phú thăm hỏi, động viên hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai


Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, ông Hoàng Văn Chất, xã Văn Phú phát huy vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Trưởng thôn Làng Đu, Giám đốc HTX NLN xã Văn Phú. Ông Hoàng Văn Chất còn gương mẫu trong phát triển kinh tế và làm giàu cho gia đình từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch vụ vận tải và bán hàng tạp hóa.

 

Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình ông Hoàng Văn Chất, xã Văn Phú 


Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Đảng ủy xã Văn Phú đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ với phương châm “sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện“. Đảng ủy lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá năm 2017 là “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện trách nhiệm nêu gương, lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển trên các lĩnh vực.

 

Đảng bộ xã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ phải gắn liền với những việc làm cụ thể và thiết thực, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bàn bạc và thảo luận lấy việc vận động ủng hộ để xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ là một việc cụ thể làm theo Bác và đặt mọi quyết tâm để phấn đấu thực hiện. Đây là một việc vừa khó vừa dễ, khó vì nguồn kinh phí lớn, việc huy động số tiền lớn để xây dựng là một việc không đơn giản. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhiều cán bộ, công chức xã, giáo viên các trường học, trạm y tế xã ngoài việc ủng hộ tại xã và ủng hộ 1 ngày lương còn gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp và ủng hộ theo hộ gia đình ở nơi cư trú để khích lệ, động viên nhân dân làm theo. Công trình hoàn thành đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi của thân nhân liệt sỹ, giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt, thực hiện lời dạy và làm theo “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, đúc kết truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc thành một trong những nội dung tư tưởng của Người, để nhân dân các dân tộc xã Văn Phú thấm nhuần và phát huy đạo lý tốt đẹp ấy.

 

Công chức xã Văn Phú tiếp công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Năm 2018, Đảng bộ xã Văn Phú đăng ký chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên”, chú trọng với các nội dung; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên “Dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; Phong cách lãnh đạo “Dân chủ nhưng quyết đoán” “sâu sát”, “khéo dùng người, trọng dụng người tài”... Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã Văn Phú lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, hoặc lựa chọn việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm để lãnh đạo, thực hiện và tổ chức thực hiện. Đảng ủy xã lựa chọn việc “làm theo” Bác năm 2018 của Đảng bộ là lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng hoàn thành chỉ tiêu được giao 61 ha.


Với những giải pháp và cách làm phù hợp, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác, Đảng bộ xã Văn Phú trở thành tập thể tiêu biểu của huyện Sơn Dương và được UBND tỉnh tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Hương Giang