Sơn Dương thực hiện công tác dân tộc

Thứ Tư, ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 15:33


Sơn Dương có 6 xã và 85 thôn đặc biệt khó khăn và 1 xã ATK thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Huyện Sơn Dương có 19 dân tộc thiểu số cùng tụ cư sinh sống, chiếm 45,7% dân số toàn huyện. Đồng bào các dân tộc thiểu số định cư sinh sống đan xen với đồng bào dân tộc kinh thành cộng đồng hòa quyện và thống nhất. Mỗi dân tộc thiểu số có phong tục truyền thống, tạo một sắc thái văn hóa đa dạng và phong phú. Sơn Dương luôn xác định thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc để giúp đồng bào phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, đoàn kết các dân tộc một lòng vững tin theo Đảng, Nhà nước.

 

Cầu tràn liên hợp được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135 tại xã Trung Yên


Một trong những Chương trình gắn với đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn là Chương trình 135. Từ Chương trình này đã hỗ trợ kinh phí trên 99 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, nhà lớp học. Riêng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn Chương trình 135 đã hỗ trợ trên 19 tỷ đồng mua trâu, bò, lợn, dê sinh sản; trồng chè giống mới, mua máy nông nghiệp, hỗ trợ làm chuồng lợn, đào tạo tập huấn cộng đồng cho xã, thôn đặc biệt khó khăn.


Bên cạnh thực hiện Chương trình 135, huyện Sơn Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Có 7 hộ được hỗ trợ đất ở, 252 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, đầu tư 4 công trình nước sinh hoạt tập trung. Các hộ nghèo vùng khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, cấp lúa, ngô giống trị giá trên 8 tỷ đồng. Thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã lập hồ sơ cho 382 hộ vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 2,4 tỷ đồng.


Sơn Dương có 214 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, huyện Sơn Dương đã tổ chức được 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho người uy tín, cán bộ xã kiêm nghiệm công tác dân tộc, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất ở ngoài tỉnh cho người uy tín.

 

Ông Lương Văn Vinh, Trưởng Ban công tác Mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

thôn Cao Tuyên, xã Bình Yên tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo

 

Một trong những chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số được Sơn Dương thực hiện tốt đó là chính sách về giáo dục và đào tạo. Giai đoạn 2015- 2019, toàn huyện có trên 71 nghìn học sinh được miễn, giảm học phí, hơn 65 nghìn học sinh được hỗ trợ chi phí học tập với tổng số tiền trên 35 tỷ 400 triệu đồng. Toàn huyện có 6.790 học sinh thuộc diện được hỗ trợ gạo với kinh phí hỗ trợ trên 2,8 tỷ đồng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực; hệ thống y tế được củng cố và hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, mở ra cơ hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Các giải pháp lao động, việc làm được triển khai khá đồng bộ, trong những năm qua có trên 26 nghìn lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ hộ nghèo còn 13%, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao chiếm 61,18%. Dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh là Dao, Sán Dìu, Nùng.

 

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú ATK Sơn Dương trong giờ học môn Tin học


Được Đảng, Nhà nước quan tâm cả về vật chất và tinh thần, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương thi đua lao động, sản xuất, hăng hái thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp chung sức xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Phong trào thi đua yêu nước được huyện tổ chức phát động hàng năm đến từng tập thể, cá nhân, xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến gắn với phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các dân tộc trong huyện.

Hải Đăng