Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương lần thứ III

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019 - 13:55


Ngày 10/5, Huyện Sơn Dương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện cho các sở, ban ngành của tỉnh và huyện Sơn Dương; đại diện các xã thị trấn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 150 đại biểu dân tộc thiểu số đại diện cho trên 92. 260 người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

 

Đại biểu dự Đại hội

 

Huyện Sơn Dương hiện có 19 dân tộc thiểu số với trên 21.400 hộ dân, chiếm 45,7% tổng dân số toàn huyện. Thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, Sơn Dương đã triển khai thực hiện nhiều chính sách dân tộc, các chương trình, chính sách đã kết hợp lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Một trong những Chương trình gắn với đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn là Chương trình 135. Từ Chương trình này đã hỗ trợ kinh phí trên 99 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, nhà lớp học. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã hỗ trợ trên 19 tỷ đồng mua trâu, bò, lợn, dê sinh sản; trồng chè giống mới, mua máy nông nghiệp, hỗ trợ làm chuồng lợn, đào tạo tập huấn cộng đồng cho xã, thôn đặc biệt khó khăn. Huyện thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, cấp lúa, ngô giống. Thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã lập hồ sơ cho 382 hộ vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 2,4 tỷ đồng.
 

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương xác định một số nhiệm vụ chính trong thực hiện công tác dân tộc đến năm 2024 với mục tiêu chung: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ dân trí đồng bào các dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc.

 

Đại biểu đi dự đại hội cấp trên

 

Đại hội đã chọn 35 đại biểu ưu tú, đại diện cho các dân tộc địa phương đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III.

 

Các cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh

 

Các tập thể nhận giấy khen của UBND huyện

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân, huyện Sơn Dương cũng đã khen thưởng cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, cũng như có nhiều đóng góp trong thực hiện các chính sách dân tộc và phát triển trong 5 năm qua.

 

Thanh Nguyên