Sơn Dương phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa xuân

Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019 - 10:10


Hiện nay, trên trà lúa xuân muộn đang giai đoạn trỗ bông, phơi màu, ngậm sữa, rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 3 đang nở và gây hại mật độ trung bình 200 – 300 con/ m2, nơi cao 800 – 900 con/m2. Rầy lứa 3 sẽ tiếp tục nở rộ và gây hại đến đầu tháng 5, nếu không phòng trừ kịp thời có khả năng gây cháy chọm cục bộ từ trung tuần tháng 5 đến cuối tháng 5 vào giai đoạn lúa trổ bông, phơi màu đến chín sáp.

 

 Cán bộ khuyến nông huyện và nông dân xã Lương Thiện thăm đồng

 

Để bảo vệ năng suất, sản lượng lúa, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, cán bộ khuyến nông đã hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đến bà con nông dân bằng biện pháp canh tác phát quang cỏ bờ để hạn chế nơi trú ngụ của rầy; thường xuyên kiểm tra thăm đồng ruộng, phun thuốc phòng trừ rầy khi mật độ dưới 750 com/m2, đồng thời giữ mực nước ruộng từ 2-3 cm để việc trừ rầy đạt hiệu quả cao. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo bà con nông dân chú ý các đối tượng khác như bọ xít dài, bệnh đạo ôn cổ bông, đốm sọc vi khuẩn, bạc lá, đen lép hạt, khô vằn…đặc biệt chú ý trên trà lúa muộn tại các vùng trũng, vùng thấp để thực hiện các biện pháp phòng trừ rầy kịp thời.

PV