Trạm trồng trọt và BVTV Sơn Dương, Người bạn của nhà nông

Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019 - 10:35


Những năm qua, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Sơn Dương đã bám sát Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật làm cơ sở để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác trồng trọt và BVTV trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, góp phần làm tăng năng suất, sản lượng cây trồng.

 

Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Sơn Dương kiểm tra, thăm đồng


Sơn Dương là huyện có địa hình phức tạp, được chia thành 3 vùng rõ rệt; thượng huyện, trung huyện, hạ huyện và được phân cách bởi 3 con đèo Khuân Do, Y Nhân và Đèo Mon. Vì vậy thời tiết giữa 3 vùng cũng diễn biến khác biệt, ảnh hưởng đến sự phát sinh gây hại của dịch hại nên cũng khó khăn cho công tác dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ. Trong công tác BVTV còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện ngoại cảnh như thời tiết khí hậu, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo phòng trừ, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm phát sinh dịch hại chính. Khắc phục khó khăn về điều kiện địa lý, thời tiết khí hậu, nhưng tập thể Trạm luôn duy trì theo dõi tiến độ sản xuất, tình hình sinh trưởng phát triển của các cây trồng chính, điều tra phát hiện, dự tính dự báo định kỳ đảm bảo độ chính xác, cán bộ bám sát địa bàn phụ trách, phối hợp với cán bộ Khuyến nông, Nông vụ và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc chăm sóc và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, gửi thông báo và hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch hại trên lúa và cây trồng trong mỗi mùa vụ cho bà con nông dân.


Hàng năm, Trạm trồng trọt và BVTV thực hiện chuyển giao tiến bộ KHKT cho người nông dân. Nhiều vụ sản xuất gần đây, Trạm đã thực hiện đề tài “ "Nghiên cứu ứng dụng sử dụng chế phẩm nấm ký sinh Metarhizium phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa". Đối với đề tài này, Trạm đã theo dõi diễn biến mật độ tại các xã đã chọn phun chế phẩm để đánh giá hiệu lực có so sánh với các loại thuốc khác; tổ chức hội thảo, tập huấn sử dụng chế phẩm nấm M.a phòng trừ rầy nâu, rầu lưng trắng cho người nông dân. Bên cạnh đó, thực hiện 02 khảo nghiệm thuốc trừ bệnh thán thư trên cây dưa hấu và bệnh bạc lá hại lúa. Thực hiện mô hình, đề tài như mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Viet GAP tại thôn Trung Long, xã Trung Yên; thực hiện chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây rau vụ đông.

 

Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Sơn Dương

thăm mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Viet GAP tại thôn Trung Long, xã Trung Yên

 

Ngoài thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh; tập huấn kỹ thuật bảo vệ thực vật cho cây trồng, công tác kiểm dịch thực vật nội địa, thanh tra kiểm tra thuốc BVTV cũng được Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Sơn Dương thường xuyên quan tâm. Hàng năm, Trạm đã phối hợp kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn toàn huyện; điều tra đối với hàng trăm hộ nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng như cây chè, rau, cây lúa, cây ăn quả. Qua đó, nhắc nhở và tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng thuốc BVTV không đúng kỹ thuật, đồng thời tuyên truyền cho nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng; hướng dẫn sử dụng phân bón đúng kỹ thuật đạt hiệu quả đảm bảo vệ sinh môi trường.


Có thể nói, Trạm trồng trọt và BVTV huyện đã có nhiều cố gắng trong hoạt động nhiệm vụ của mình, góp phần giảm mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra. Từ những cố gắng đó, năng suất, sản lượng cây trồng trên địa bàn huyện tăng lên, sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 86.500 tấn, đảm bảo an ninh lương thực cho người dân trên địa bàn.

Hương Giang