Sơn Dương triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua

Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019 - 11:10


Sáng ngày 15/5, huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua.

Tham dự hội nghị có trên 180 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, các trường THPT trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

 

Đại biểu dự Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XiV, kỳ họp thứ 6 thông qua


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua bao gồm: Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Việc Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua những Luật trên tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Thông qua hội nghị, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan tiếp tục tổ chức đưa các Luật này sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, Pháp luật.
 

Thanh Nguyên