Sơn Dương đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019 - 16:55


Những năm qua, huyện Sơn Dương đã tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật lưu động tới các xã, thị trấn, vùng nông thôn, hướng tới các đối tượng yếu thế về pháp lý trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 126 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại 9 xã vùng 135 và 64 thôn đặc biệt khó khăn với gần 5.630 người tham dự; tư vấn tại chỗ cho 197 vụ việc theo đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, cấp phát trên 5.220 tài liệu và tờ gấp pháp luật cho nhân dân. Với kết quả trên, các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động ngày càng được khẳng định vai trò, ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Thanh Nguyên