Tỉnh hỗ trợ cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019 - 16:08


UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc phê duyệt mức hỗ trợ cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

 

 Lực lượng Quân sự, Công an xã Thiện Kế đưa lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi đi tiêu hủy

 

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy, đối với lợn con, lợn thịt các loại mức hỗ trợ 80% giá thị trường lợn hơi tại thời điểm tiêu hủy; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ đối với lợn thịt. Giá lợn hơi làm cơ sở xác định mức hỗ trợ. Đối với mức hỗ trợ với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ 100 nghìn đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; hỗ trợ 200 nghìn đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, nghỉ lễ, tết. UBND huyện chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách của huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ kinh phí theo quy định.

PV

 


Tổng số: 197 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang  

Xem tin theo ngày:   / /