Bàn giao các trạm chuyên ngành về UBND các huyện, thành phố

Thứ Ba, ngày 2 tháng 7 năm 2019 - 16:22


Ngày 1-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức bàn giao Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị tài chính, tài sản; hồ sơ tài liệu… của các trạm về UBND cấp huyện quản lý. Các huyện, thành phố tiếp nhận nguyên trạng các trạm và thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất các trạm này. Việc bàn giao các trạm về UBND cấp huyện quản lý góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Theo TQĐT