Về sự hài lòng

Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019 - 09:14


Công tác cải cách hành chính nhiều năm qua đã có nhiều tiến bộ trong việc cắt giảm, rút ngắn các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên ở một số lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch. Việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước chưa cao.

Tại tỉnh ta, kết quả khảo sát mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức đối với cơ quan về tiếp cận dịch vụ năm 2018 chỉ đạt 72% và về tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại liên quan đến thủ tục hành chính chỉ đạt 46,17%. Riêng khối UBND các huyện, thành phố, 2 chỉ số này chỉ đạt 68,52% và 42,67%. Theo quy định, thì dưới 50% là yếu kém, rất không hài lòng và dưới 70% là không hài lòng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy vẫn còn trường hợp người dân, doanh nghiệp phải đi lại đến 3-4 lần, thậm chí 7 lần để giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Vẫn còn công chức phiền hà, sách nhiễu, công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí.

Đây chính là tệ tham nhũng vặt cần nghiêm túc phát hiện, xử lý. Chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc cũng đã chỉ ra những tình trạng này, cho đó là việc làm gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dân mong muốn nhận diện ngay các nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm tham nhũng vặt, khắc phục những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp. Nhân dân cũng mong muốn thủ tục hành chính được tiếp tục tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, khó thực hiện; rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu nhiều lần. Có như vậy, khi tiếp xúc với cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc, người dân mới thực sự hài lòng; tăng niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Theo TQĐT