Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội

Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019 - 10:34


Ngày 11-7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Dương tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên cấp huyện và cấp cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội.

 

 Đại biểu dự hội nghị 

 

Tại hội nghị, 166 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, cấp cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng, phương pháp, cách tổ chức một buổi tuyên truyền miệng; kỹ năng lựa chọn, nghiên cứu tài liệu phục vụ tuyên truyền; kỹ năng lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ khi tuyên truyền miệng. Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội… Qua đó nhằm nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

PV


Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  

Xem tin theo ngày:   / /