Hội doanh nghiệp huyện Sơn Dương triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019 - 18:47


Ngày 11- 7, Hội doanh nghiệp huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tới dự có đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nghiệp huyện Sơn Dương. Dự hội nghị có lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

Đại biểu dự hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp của Hội doanh nghiệp huyện Sơn Dương đã năng động tìm kiếm thị trường, đa dạng ngành nghề, khai thác tốt tiềm năng tại địa phương, cơ bản đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế ở địa phương. Trong sản xuất kinh doanh, đã có 25/47 doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của nhau, giảm giá nội bộ từ 2% - 5% chủ yếu là lĩnh vực vận chuyển, vật liệu xây dựng, xăng dầu với số tiền trên 16 tỷ đồng. Trong công tác nhân đạo từ thiện, các thành viên của Hội doanh nghiệp huyện Sơn Dương đã đóng góp, ủng hộ các loại quỹ cho địa phương trên 1,5 tỷ đồng. Hội đã tiếp nhận và đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh giải quyết 5 ý kiến kiến nghị của hội viên và đã hỗ trợ tư vấn pháp luật và nghiệp vụ kinh doanh cho các hội viên. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội đã kết nạp được 4 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của toàn hội lên 48 hội viên.


Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội doanh nghiệp Sơn Dương tiếp tục liên doanh liên kết các hội viên để mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa loại hình sản phẩm, chủ động và tăng cường đối thoại với chính quyền địa phương. Chung tay cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện, và môi trường kinh doanh cấp tỉnh; Thành lập Công ty cổ phần Hội Doanh nghiệp Sơn Dương và thành lập 3 nhóm doanh nghiệp ở khu vực thị trấn Sơn Dương và khu vực trung huyện, hạ huyện; phấn đấu cuối năm 2019 kết nạp từ 3 - 5 hội viên mới.

 

Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định kết nạp của Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh cho hội viên mới.

 

Lãnh đạo Hội doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo huyện Sơn Dương  

trao Quyết định miễn nhiệm cho các đồng chí thôi không tham gia Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội

Lãnh đạo Hội doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo huyện Sơn Dương 

trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội Doanh nghiệp Sơn Dương

 

Tại hội nghị, Hội doanh nghiệp Sơn Dương đã kết nạp 1 hội viên mới và công bố quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Sơn Dương. Ông Nguyễn Trác Long, giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Sơn Dương.
 

PV