UBND huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 - 17:15


Ngày 26-7, UBND huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7. Đồng chí Hà Quang Chúc, uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Đại biểu dự hội nghị thường kỳ tháng 7


Đại biểu dự hội nghị đã nghe các báo cáo; báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tháng 6-2019; báo cáo tiến dộ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; báo cáo tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện; kế hoach thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế năm 2018; công tác chuẩn bị hội trại về nguồn năm 2019; kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh; báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Cấp Tiến, Vĩnh Lợi.


Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng các công trình cơ bản, nhất là các công trình xây dựng nông thôn mới như nhà văn hoá thôn, nhà lớp học và các công trình phụ trợ, đường giao thông. Công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn; công tác chuẩn bị các điều kiện cho hội trại về nguồn năm 2019….


Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quang Chúc đề nghị ngành chuyên môn và các xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản; tập trung các khoản thu thuế và áp dụng các biện pháp thu nợ đọng thuế. Tiến hành khảo sát, bố trí địa điểm cắm trại, địa điểm bán hàng của nhân dân; yêu cầu mỗi xã có sản phẩm đặc trưng của địa phương trưng bày tại hội trại; xây dựng phương án chi tiết đảm bảo an ninh trật tự cho hội trại. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh.

PV