Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 8 tháng đầu năm đạt trên 4.301 tỷ đồng

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2021 - 15:40


Trong 8 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, huyện Sơn Dương tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, xã hội, tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công để kích cầu kinh tế phát triển.

 

        

Sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH Hitarp Việt Nam tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng

 

 Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện 8 tháng đầu năm 2021 đạt trên  4.301 tỷ đồng, bằng 107 % kế hoạch tỉnh giao, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Công nghiệp Trung ương đạt trên 191 tỷ đồng; Công nghiệp địa phương đạt 2,3 tỷ đồng; Công nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 3.453 tỷ đồng; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 654 tỷ đồng.

 

Để hoàn thành chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong thời gian tới huyện Sơn Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các ngành liên quan giải quyết dứt điểm các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào địa bàn huyện.

 

Thanh Nguyên