Triển khai phần mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch

Thứ Hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021 - 10:00


Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước, để chủ động quản lý công dân từ vùng dịch trở về địa phương, di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa COVID-19 trên nền tảng dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống phần mềm báo cáo đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai thực hiện trên cả nước. Để triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các Giám đốc sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Giao diện trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt khẩn trương áp dụng thực hiện phần mềm quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

Tích cực tuyên truyền, vận động công dân Tuyên Quang đang công tác, học tập, lao động cư trú trong và ngoài tỉnh thực hiện kê khai thông tin di biến động tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn khi đi qua các trạm kiểm soát dịch bệnh theo hướng dẫn của lực lượng Công an.

 

UBND tỉnh giao trách nhiệm Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng, tạo tài khoản, hướng dẫn cán bộ Công an tại các chốt kiểm  soát  liên  ngành  phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh sử dụng phần mềm quản lýdi biến động người dân ra vào vùngdịch.

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành hướng dẫn, kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng mã QR-Code tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn và phát phiếu khai báo y tế (trường hợp người dân không có smartphone) cho người dân để kê khai, nhập phiếu khai báo y tế vào hệ thống phần mềm.

Hướng dẫn, đôn đốc các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc triển khai phần mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch, kịp thời tháo  gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh đảm bảo các yêu cầu an toàn phòng chống dịch.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan có liên quan, tổ chức tuyên  truyền rộng rãi hình thức khai báo y tế mới, để công dân trong và ngoài tỉnh đi qua các chốt kiểm soát  liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện việc khai báo y tế đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ Công an trên trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Có trách nhiệm kiểm tra việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch, việc thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-Code... tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh; báo  cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

 

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát, kiểm soát đối với xe “luồng xanh”, phân công, giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng, hướng dẫn lái xe, phụ xe và những người liên quan khai báo y tếtrước khi di chuyển.

Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hành khách, taxi... chủ động thực hiện và hướng dẫn người dân trên xe thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của Công an tỉnh và các cơ quan liên quan.

 

Sở Y tế thường xuyên kiểm tra các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; theo dõi việc tổ chức lập dữ liệu số người  vào  tỉnh, đặc  biệt  số người đến, trở về từ vùng có dịch trên cơ sở dữ liệu của Công an tỉnh cung cấp bảo đảm kịp thời, chính xác; báo cáo kết quả thực hiện hằng ngày với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các huyện, thành phố bố trí lực lượng giáo viên có chuyên môn công nghệ thông tin phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế; máy tính, máy in, đường truyền internet và các điều kiện khác để phục vụ việc khai báo y tế cho công dân và phục vụ công tác thống kê, báo cáo tại các chốt  kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

 

Theo tuyenquang.gov.vn

Xem tin theo ngày:   / /